top of page

פרויקטים אחרונים

שכונת הפארק, כפר סבא
מרכז מסחרי.
בשלבי תכנון.
הברזל 34, קומה 5, רמת החייל, תל אביב.
ייזום, תכנון ושיווק מתחם משרדים.
בביצוע.
הברזל 34, קומה 3, רמת החייל, תל אביב.
ייזום, תכנון ושיווק מתחם משרדים.
בביצוע.
שדרות ירושלים
הסבת בנין משרדים למלון
בשלבי בניה
יהודה הלוי, תל אביב
תמ"א (1)38 
בשלבי בניה מתקדמת
אחד העם פינת נחמני, תל אביב
תמ"א (1)38.
בשלבי תכנון
מתחם התחנה המרכזית, תל אביב
מכירת בנין משרדים בשלמות.
מירון, תל אביב
תמ"א (1) 38
בשלבי תכנון
 
זבוטינסקי, רמת גן.
מכירת חניון אואזיס.
תוצרת הארץ, תל אביב.
מכירת מחצית הבנין, חניות וזכויות בניה עתידיות.
שלמה המלך, תל אביב
תמ"א (1)38
בתחילת בניה
 
ברדיצ'בסקי, גבעתיים
תמ"א (2)38- פינוי בינוי
בשלבי תכנון
דרך השלום, תל אביב
קרקע לבניה, בנין משרדים
בשלבי תכנון
ידידיה פרנקל
מכירת בנין בשלמות
ברחוב הרצל
בנין וזכויות.
בשלבי תכנון.
הראשונים, רמת גן
תמ"א (2)38.
בשלבי תכנון
במושבה האמריקאית, תל אביב.
מכירת בנין בשלמות.
הכרמל, תל אביב
תמ"א (1)38.
בשלבי בניה
שינקין לב העיר
תוספת בניה
בשלבי תכנון
קינג ג'ורג', תל אביב
לב העיר, תוספת בניה.
בשלבי תכנון
החלוצים, תל אביב.
בנין בשלמות עם תמ"א 38 (1).
בשלבי בניה.
דיזינגוף, תל אביב.
מכירת שטח מסחרי.
רבי עקיבא, בני ברק.
בניין מסחרי.
בר יוחאי, רמת גן
תמ"א (2)38- פינוי בינוי
בתחילת בניה
רח' לוי יצחק, תל אביב.
מגרש וזכויות.
בשלבי תכנון.
שכונת פלורנטין, תל אביב.
מכירת משרדים, מסחר וחניון תת קרקעי.
bottom of page