top of page

הזדמנויות השקעה

 

תל אביב בוטיק

 • ברח' הירקון, תל אביב - קרקע לבניית 900 מ"ר לשיווק. 
  מחיר מבוקש: 31 מיליון ₪.
  נכס מס- 0049

   

 • ברח' רוטשילד, תל אביב בנוי 950 מ"ר + 810 מ"ר זכויות,  סה"כ 1,760 מ"ר.
  מחיר מבוקש: 61 מיליון ₪.
  נכס מס- 0050

   

 • בהרברט סמואל, תל אביב – קרקע לבניית 5000 מ"ר מגורים או 10,000 מ"ר מלון.
  מחיר מבוקש: 430 מיליון ₪.

  נכס מס' 0053     

                   

 

תל אביב דרום​

 

 • בקרית שלום, תל אביב -  מגרש 7 דונם לבניית 3 בניינים, 110 דירות סה"כ.
  מחיר מבוקש: 90 מיליון ₪.

  נכס מס-0026

   

                                                                                                                                                                               

תל אביב משרדים, מניב ומסחרי

  

 •  בלב תל אביב – חניון 600 חניות.
 
  מחיר מבוקש: 100 מיליון ₪.
      נכס מס' 0054 

 

 •  ברח' הברזל, תל אביב – 1000 מ"ר זכויות בניה.
    מחיר מבוקש: 3 מיליון ₪.
      נכס מס' 0055

 

 • בתוצרת הארץ, תל אביב - 2 קומות משרדים בשטח כולל של 700 מ"ר + 22 חניות.
  מחיר מבוקש: 15 מיליון ₪.
  נכס מס-0027

   

 • ברח' קיבוץ גלויות, תל אביב - 2 חנויות בשטח של 700 מ"ר + 10 חניות.  מכניס היום 35 אלף לחודש על 65% מהשטח.  צפי תשואה: 5%-6%.
  מחיר מבוקש: 13 מיליון ₪.

  נכס מס-0028

   

 • ברח' אלנבי, תל אביב - בבניין חדש. חנות 190 מ"ר + 220 מ"ר מרתף (מחולק ל-2 חנויות).
  מחיר מבוקש: 10.5 מיליון ₪.
  נכס מס-0029

מגורים מחוץ לתל אביב​​​

 • בעיר ימים, נתניה - מגרש לבניית 120 יח', היתר בנייה משולם. קו שני לים.
  מחיר מבוקש: 1.650 מיליון
   ליחידה.
  נכס מס-0032

​משרדים/מסחר/תעשיה מחוץ לתל אביב

 

 • בא.ת צפוני בני ברקמגרש ברח' הלח"י מהוון למכירה בשטח של 4,735 דונם לבניית כ-10 אלף מ"ר לשיווק, 
  במבנה מסחרי בן 4 קומות + חניות ומחסנים.
  מחיר מבוקש: 120 מיליון ₪, כולל היתר.
  נכס מס-0035

 • בא.ת כפ"סקרקע 42 דונם לבניית 100,000 מ"ר למסחר ומשרדים.
  עסקת קומבינציה.
  נכס מס-0037

 

 • ברח' ניר גלים, אשדוד - בניין בנוי 2,000 מ"ר על קרקע בשטח של 11 דונם עם זכויות לבניית 55,000 מ"ר מסחר ומשרדים.מחיר מבוקש: 4.5 מיליון ₪ לדונם.
  נכס מס-0038

 

 • בא.ת, בני ברק - קרקע לבניית 2 מגדלי משרדים בשטח של 50,000 מ"ר כל אחד.

    מחיר מבוקש: 3,000 ₪ למ"ר.
      נכס מס-0039


 

בתי מלון/ בתי אבות
 

 • באשדוד על הים - קרקע 13 דונם לבניית 500 יחידות בשטח של 30 אלף מ"ר סה"כ (20% דירות, 30% דירות נופש, 40% מלון, 20% מסחר).
  מחיר מבוקש: 80 מיליון ₪.
   נכס מס-0044

   

 • ברח' שמעון הצדיק, תל אביב - בבניין לשימור, קומה ראשונה 400 מ"ר + כל הזכויות (800 מ"ר לבניה + 1,200 מ"ר לניוד).   תב"ע חומה (מתאים למלונית/ בית אבות/ סטודיו אמנים ויוצרים).
  מחיר מבוקש: 18 מיליון ₪.

   נכס מס-0045

   

 • ברח' בן צבי, תל אביב - בבניין לשימור, 700 מ"ר בנוי, על מגרש של 2.1 דונם, תב"ע חומה (ציבורי).
  מחפשים שותף 50% ע"פ שווי של 40 מיליון ₪. (אושר עקרונית למגורים)

   נכס מס-0048

 • ברח' סלמה, תל אביב – להשכרה.  בניין 3,300 מ"ר.  מתאים למלון ומסחר.
  מחיר מבוקש: 100 ₪ למ"ר.
  נכס מס' 0056 

   

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

נמכר!

bottom of page